LD 20043: Nữ sinh mồ côi cha đột ngột bị viêm cơ tim cấp

Phạm Huyền My khi còn khỏe mạnh. Ảnh: N.T.N
Phạm Huyền My khi còn khỏe mạnh. Ảnh: N.T.N
Phạm Huyền My khi còn khỏe mạnh. Ảnh: N.T.N
Lên top