LD 20041: Người phụ nữ sống trong căn nhà siêu nhỏ giữa lòng đất Cảng

Bà Nguyễn Thị Hồng mong muốn nhận được sự giúp đỡ để vượt qua khó khăn sau vụ tai nạn.
Bà Nguyễn Thị Hồng mong muốn nhận được sự giúp đỡ để vượt qua khó khăn sau vụ tai nạn.
Bà Nguyễn Thị Hồng mong muốn nhận được sự giúp đỡ để vượt qua khó khăn sau vụ tai nạn.
Lên top