LD 20037: Con hôn mê sâu, mẹ chạy thận cần giúp đỡ

Em Chu Xuân Thắng vẫn đang hôn mê sâu. 
Ảnh: PV
Em Chu Xuân Thắng vẫn đang hôn mê sâu. Ảnh: PV
Em Chu Xuân Thắng vẫn đang hôn mê sâu. Ảnh: PV
Lên top