LD 20036: Cha già 70 tuổi làm phụ hồ nuôi con bại não

Mọi sinh hoạt của anh Đỗ Văn Trung đều một tay mẹ lo liệu, chăm sóc. Ảnh:PV
Mọi sinh hoạt của anh Đỗ Văn Trung đều một tay mẹ lo liệu, chăm sóc. Ảnh:PV
Mọi sinh hoạt của anh Đỗ Văn Trung đều một tay mẹ lo liệu, chăm sóc. Ảnh:PV
Lên top