LD 20022: Cuộc sống của gia đình 6 người đi vào ngõ cụt

Anh Nguyễn Viết Niêm là trụ cột trong gia đình có 6 người song nay lại bị ung thư giai đoạn cuối. 
Ảnh: PV
Anh Nguyễn Viết Niêm là trụ cột trong gia đình có 6 người song nay lại bị ung thư giai đoạn cuối. Ảnh: PV
Anh Nguyễn Viết Niêm là trụ cột trong gia đình có 6 người song nay lại bị ung thư giai đoạn cuối. Ảnh: PV
Lên top