LD 200214: Bị điện giật phải cắt cụt hai tay, tương lai người phụ hồ mờ mịt

Giờ hai tay không còn, cuộc sống của anh Nguyễn Văn Thế và gia đình sau này rất khó khăn. Ảnh: PV
Giờ hai tay không còn, cuộc sống của anh Nguyễn Văn Thế và gia đình sau này rất khó khăn. Ảnh: PV
Giờ hai tay không còn, cuộc sống của anh Nguyễn Văn Thế và gia đình sau này rất khó khăn. Ảnh: PV

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top