LD 200213: Người đàn ông trắng tay sau lũ, lại đối diện nguy cơ mất con

Cháu Nguyễn Văn Anh Tuấn đang ngày ngày phải chịu nỗi đau do căn bệnh ung thư đại tràng hành hạ. Ảnh: GĐCC
Cháu Nguyễn Văn Anh Tuấn đang ngày ngày phải chịu nỗi đau do căn bệnh ung thư đại tràng hành hạ. Ảnh: GĐCC
Cháu Nguyễn Văn Anh Tuấn đang ngày ngày phải chịu nỗi đau do căn bệnh ung thư đại tràng hành hạ. Ảnh: GĐCC
Lên top