LD 200212: Người vợ ung thư gan giai đoạn cuối là trụ cột gia đình

Tình trạng của chị Phạm Thị Hậu đã rơi vào cảnh đau khổ tột cùng. 
Ảnh: NVCC
Tình trạng của chị Phạm Thị Hậu đã rơi vào cảnh đau khổ tột cùng. Ảnh: NVCC
Tình trạng của chị Phạm Thị Hậu đã rơi vào cảnh đau khổ tột cùng. Ảnh: NVCC
Lên top