LD 200209: Bé trai 4 tuổi bị ung thư cần được hỗ trợ tiền để ghép tuỷ

Mỗi lần truyền thuốc là mỗi lần bé Trần Minh Đức phải chịu nhiều đau đớn. 
Ảnh: GĐCC
Mỗi lần truyền thuốc là mỗi lần bé Trần Minh Đức phải chịu nhiều đau đớn. Ảnh: GĐCC
Mỗi lần truyền thuốc là mỗi lần bé Trần Minh Đức phải chịu nhiều đau đớn. Ảnh: GĐCC
Lên top