LD 200204: Nổ bình gas, cô gái trẻ bị bỏng 70% cơ thể

Nguyễn Thuý Hà bị bỏng toàn thân độ II, III đến 70%. 
Ảnh: GĐCC
Nguyễn Thuý Hà bị bỏng toàn thân độ II, III đến 70%. Ảnh: GĐCC
Nguyễn Thuý Hà bị bỏng toàn thân độ II, III đến 70%. Ảnh: GĐCC
Lên top