LD 200203: Cụ bà neo đơn với ước mơ được dựng lại túp lều

Cụ Trần Thị Ngao bên căn lều rách nát, xiêu vẹo. 
Ảnh: N.V.Toàn
Cụ Trần Thị Ngao bên căn lều rách nát, xiêu vẹo. Ảnh: N.V.Toàn
Cụ Trần Thị Ngao bên căn lều rách nát, xiêu vẹo. Ảnh: N.V.Toàn
Lên top