LD 200200: Mẹ góa mù lòa “chết lặng” khi con trai bị suy thận, suy tim

Anh Nguyễn Gia Nam hiện phải nằm viện điều trị thường xuyên. 
Ảnh: Trọng Tráng
Anh Nguyễn Gia Nam hiện phải nằm viện điều trị thường xuyên. Ảnh: Trọng Tráng
Anh Nguyễn Gia Nam hiện phải nằm viện điều trị thường xuyên. Ảnh: Trọng Tráng
Lên top