LD 200194: Bố mất, mẹ nguy kịch trên giường bệnh, 2 con nhỏ bơ vơ

Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh vẫn đang hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu hồi phục. 
Ảnh: 
Huy Hoàng
Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh vẫn đang hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu hồi phục. Ảnh: Huy Hoàng
Chị Nguyễn Thị Như Quỳnh vẫn đang hôn mê sâu, chưa có dấu hiệu hồi phục. Ảnh: Huy Hoàng
Lên top