LD 200193: Người đàn ông bị tai nạn không có tiền chữa trị

Anh Trần Hoài Hận chưa thể phẫu thuật chân vì không có tiền. 
Ảnh: GĐCC
Anh Trần Hoài Hận chưa thể phẫu thuật chân vì không có tiền. Ảnh: GĐCC
Anh Trần Hoài Hận chưa thể phẫu thuật chân vì không có tiền. Ảnh: GĐCC
Lên top