LD 200192: Cậu bé Lê Văn Đạt cần cứu giúp qua cơn hoạn nạn

Tình trạng của Lê Văn hiện rất nguy kịch. Ảnh: Kim Chung
Tình trạng của Lê Văn hiện rất nguy kịch. Ảnh: Kim Chung
Tình trạng của Lê Văn hiện rất nguy kịch. Ảnh: Kim Chung
Lên top