LD 200189: Người phụ nữ bất hạnh gồng gánh cả gia đình có nguy cơ bị mù lòa

Chị Nguyễn Thị Hoa - người phụ nữ gồng gánh cả gia đình - nay có nguy cơ bị mù lòa.
Chị Nguyễn Thị Hoa - người phụ nữ gồng gánh cả gia đình - nay có nguy cơ bị mù lòa.
Chị Nguyễn Thị Hoa - người phụ nữ gồng gánh cả gia đình - nay có nguy cơ bị mù lòa.
Lên top