LD 200182: Người đàn ông nghèo đói triền miên lại thêm bạo bệnh

Sau tai biến, ông Nguyễn Tấn Chưa phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải nhờ người thân. Ảnh: Văn Tú
Sau tai biến, ông Nguyễn Tấn Chưa phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải nhờ người thân. Ảnh: Văn Tú
Sau tai biến, ông Nguyễn Tấn Chưa phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt phải nhờ người thân. Ảnh: Văn Tú
Lên top