LD 200180: Gánh nặng trĩu vai của nữ công nhân

Mẹ con chị Nguyễn Thị Dung sẽ không biết xoay xở thế nào nếu không có sự cứu giúp. 
Ảnh: NVCC
Mẹ con chị Nguyễn Thị Dung sẽ không biết xoay xở thế nào nếu không có sự cứu giúp. Ảnh: NVCC
Mẹ con chị Nguyễn Thị Dung sẽ không biết xoay xở thế nào nếu không có sự cứu giúp. Ảnh: NVCC
Lên top