LD 200178: Người vợ trẻ cùng cha mẹ già, 4 con thơ dại cần được giúp đỡ

Anh Lầu Văn Dưỡng đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh vợ con mình. Ảnh: GĐCC
Anh Lầu Văn Dưỡng đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh vợ con mình. Ảnh: GĐCC
Anh Lầu Văn Dưỡng đã trút hơi thở cuối cùng bên cạnh vợ con mình. Ảnh: GĐCC
Lên top