LD 200177: Người chồng 18 tháng nằm liệt giường, cảnh nhà kiệt quệ

Dù đã trải qua 7 lần phẫu thuật, nhưng anh Tuấn Anh vẫn hôn mê sâu. 
Ảnh: GĐCC
Dù đã trải qua 7 lần phẫu thuật, nhưng anh Tuấn Anh vẫn hôn mê sâu. Ảnh: GĐCC
Dù đã trải qua 7 lần phẫu thuật, nhưng anh Tuấn Anh vẫn hôn mê sâu. Ảnh: GĐCC
Lên top