LD 200176: Nhói lòng cảnh mẹ già 85 tuổi không tiền lo hậu sự cho con

Căn nhà lá lụp xụp ngập nước của 2 mẹ con cụ bà Ấn, đến hậu sự cho con người mẹ già cũng không thể làm được gì khiến mọi người vô cùng thương cảm. Ảnh: Mạnh thường quân cung cấp
Căn nhà lá lụp xụp ngập nước của 2 mẹ con cụ bà Ấn, đến hậu sự cho con người mẹ già cũng không thể làm được gì khiến mọi người vô cùng thương cảm. Ảnh: Mạnh thường quân cung cấp
Căn nhà lá lụp xụp ngập nước của 2 mẹ con cụ bà Ấn, đến hậu sự cho con người mẹ già cũng không thể làm được gì khiến mọi người vô cùng thương cảm. Ảnh: Mạnh thường quân cung cấp
Lên top