LD 200174: Bà gần 70 tuổi mắc ung thư gắng gượng nuôi cháu ăn học

Bà Đỗ Thị Loạt và cháu Lan Anh. 
Ảnh: NVCC
Bà Đỗ Thị Loạt và cháu Lan Anh. Ảnh: NVCC
Bà Đỗ Thị Loạt và cháu Lan Anh. Ảnh: NVCC
Lên top