LD 200168: Cuộc đời bi thương của nữ công nhân nghèo

Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động trao 10 triệu đồng hỗ trợ cho công nhân Nguyễn Vũ Tường Vi. 
Ảnh: Thái Bình
Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động trao 10 triệu đồng hỗ trợ cho công nhân Nguyễn Vũ Tường Vi. Ảnh: Thái Bình
Đại diện Quỹ Xã hội từ thiện Tấm lòng vàng Lao Động trao 10 triệu đồng hỗ trợ cho công nhân Nguyễn Vũ Tường Vi. Ảnh: Thái Bình
Lên top