LD 200166: Anh trai một mình chăm em gái ung thư giai đoạn cuối

Sức khoẻ của Hoàng Thị Huyền Trang rất yếu, anh trai luôn phải túc trực bên cạnh. 
Ảnh: 
Quang Đại
Sức khoẻ của Hoàng Thị Huyền Trang rất yếu, anh trai luôn phải túc trực bên cạnh. Ảnh: Quang Đại
Sức khoẻ của Hoàng Thị Huyền Trang rất yếu, anh trai luôn phải túc trực bên cạnh. Ảnh: Quang Đại
Lên top