LD 200165: Bé gái mắc bệnh lạ muốn bình thường như trẻ em khác

Phạm Như Quỳnh luôn chăm chỉ học ở lớp và làm bài tập cô giáo giao khi về nhà.   Ảnh: Lê Hoa
Phạm Như Quỳnh luôn chăm chỉ học ở lớp và làm bài tập cô giáo giao khi về nhà. Ảnh: Lê Hoa
Phạm Như Quỳnh luôn chăm chỉ học ở lớp và làm bài tập cô giáo giao khi về nhà. Ảnh: Lê Hoa
Lên top