LD 200161: Bố mẹ ngã quỵ vì con vừa chào đời đã nguy kịch

Con gái của anh Trần Văn Thành phải thở bằng bình oxi. Ảnh: GĐCC
Con gái của anh Trần Văn Thành phải thở bằng bình oxi. Ảnh: GĐCC
Con gái của anh Trần Văn Thành phải thở bằng bình oxi. Ảnh: GĐCC
Lên top