LD 200158: Bé trai 5 tháng tuổi mắc đa bệnh cần tiền để ghép tuỷ

Bé Chu Nam Anh hiện rất cần hỗ trợ kinh phí để làm phẫu thuật ghép tuỷ. 
Ảnh: GĐCC
Bé Chu Nam Anh hiện rất cần hỗ trợ kinh phí để làm phẫu thuật ghép tuỷ. Ảnh: GĐCC
Bé Chu Nam Anh hiện rất cần hỗ trợ kinh phí để làm phẫu thuật ghép tuỷ. Ảnh: GĐCC
Lên top