LD 200154: Sự sống của bé trai 7 tuổi mong manh vì tai nạn và hoàn cảnh

Sự sống của bé Thành Phú Quý đang được duy trì nhờ máy móc và thuốc. 
Ảnh: GĐCC
Sự sống của bé Thành Phú Quý đang được duy trì nhờ máy móc và thuốc. Ảnh: GĐCC
Sự sống của bé Thành Phú Quý đang được duy trì nhờ máy móc và thuốc. Ảnh: GĐCC
Lên top