LD 200152: Bố mẹ nghèo tính đưa con mắc bệnh nặng về nhà điều trị

Cơ hội sống của Nguyễn Thảo Trân trở nên mong manh do gia đình không trang trải nổi chi phí điều trị. Ảnh: GĐCC
Cơ hội sống của Nguyễn Thảo Trân trở nên mong manh do gia đình không trang trải nổi chi phí điều trị. Ảnh: GĐCC
Cơ hội sống của Nguyễn Thảo Trân trở nên mong manh do gia đình không trang trải nổi chi phí điều trị. Ảnh: GĐCC
Lên top