LD 200145: Bé gái 1 tuổi mắc đa bệnh phải nằm viện từ khi mới lọt lòng

Cùng lúc mang trong mình nhiều loại bệnh khiến cơ thể bé Bùi Ngọc Anh Thư xanh xao và yếu ớt. 
Ảnh: GĐCC
Cùng lúc mang trong mình nhiều loại bệnh khiến cơ thể bé Bùi Ngọc Anh Thư xanh xao và yếu ớt. Ảnh: GĐCC
Cùng lúc mang trong mình nhiều loại bệnh khiến cơ thể bé Bùi Ngọc Anh Thư xanh xao và yếu ớt. Ảnh: GĐCC
Lên top