LD 200143: Gặp tai nạn nguy kịch, chàng trai nghèo rất cần được giúp đỡ

Khi nhập viện, an toàn tính mạng của Phan Việt Tiến được tính bằng giây. Ảnh: GĐCC
Khi nhập viện, an toàn tính mạng của Phan Việt Tiến được tính bằng giây. Ảnh: GĐCC
Khi nhập viện, an toàn tính mạng của Phan Việt Tiến được tính bằng giây. Ảnh: GĐCC
Lên top