LD 200139: Tột cùng khó khăn, người mẹ ước có thể hiến tim cho con trai

Võ Hải Đăng cần được phẫu thuật gắn máy trợ tim gấp để duy trì sự sống. Ảnh: GĐCC
Võ Hải Đăng cần được phẫu thuật gắn máy trợ tim gấp để duy trì sự sống. Ảnh: GĐCC
Võ Hải Đăng cần được phẫu thuật gắn máy trợ tim gấp để duy trì sự sống. Ảnh: GĐCC
Lên top