LD 200138: Công nhân xa quê bị tai nạn thập tử nhất sinh cần giúp đỡ

Hiện gia đình anh Sùng Mí Thà mong được hỗ trợ chi phí để về quê tiếp tục chữa trị giành lại sự sống cho anh. 
Ảnh: Đình Trọng
Hiện gia đình anh Sùng Mí Thà mong được hỗ trợ chi phí để về quê tiếp tục chữa trị giành lại sự sống cho anh. Ảnh: Đình Trọng
Hiện gia đình anh Sùng Mí Thà mong được hỗ trợ chi phí để về quê tiếp tục chữa trị giành lại sự sống cho anh. Ảnh: Đình Trọng
Lên top