LD 200136: Cô gái trẻ bị hoại tử tụy, mọi ước mơ gác lại

Sự sống của Nguyễn Thị Thùy giờ đây chỉ có thể được duy trì bằng phương pháp lọc máu. Ảnh: GĐCC
Sự sống của Nguyễn Thị Thùy giờ đây chỉ có thể được duy trì bằng phương pháp lọc máu. Ảnh: GĐCC
Sự sống của Nguyễn Thị Thùy giờ đây chỉ có thể được duy trì bằng phương pháp lọc máu. Ảnh: GĐCC
Lên top