LD 200135: Vợ chồng nghèo cần giúp đỡ để giành lại sự sống

Vợ chồng ông Quách Văn Tiếu và bà Đoàn Thị Hương vẫn đang nguy kịch. 
Ảnh: Trần Năng
Vợ chồng ông Quách Văn Tiếu và bà Đoàn Thị Hương vẫn đang nguy kịch. Ảnh: Trần Năng
Vợ chồng ông Quách Văn Tiếu và bà Đoàn Thị Hương vẫn đang nguy kịch. Ảnh: Trần Năng
Lên top