LD 200134: Góa phụ tuyệt vọng khi không có tiền cho con đi viện

Nguyễn Hoàng Quân đã phải chịu đớn đau do bệnh tật giày vò suốt 9 năm qua. 
Ảnh: Lê Hà
Nguyễn Hoàng Quân đã phải chịu đớn đau do bệnh tật giày vò suốt 9 năm qua. Ảnh: Lê Hà
Nguyễn Hoàng Quân đã phải chịu đớn đau do bệnh tật giày vò suốt 9 năm qua. Ảnh: Lê Hà
Lên top