LD 200130: “Con ước có nhà mới, không còn bị dột mỗi khi trời mưa”

Cháu Nguyễn Đắc Trung và mẹ bên trong căn nhà dột nát. Ảnh: Lan Anh
Cháu Nguyễn Đắc Trung và mẹ bên trong căn nhà dột nát. Ảnh: Lan Anh
Cháu Nguyễn Đắc Trung và mẹ bên trong căn nhà dột nát. Ảnh: Lan Anh
Lên top