LD 200128: Mong ước vô vọng của người phụ nữ bán vé số

Bệnh tình trở nặng, thời gian này chị Mai không đi bán vé số được nhiều như trước kia. Ảnh: 
Thành Trung
Bệnh tình trở nặng, thời gian này chị Mai không đi bán vé số được nhiều như trước kia. Ảnh: Thành Trung
Bệnh tình trở nặng, thời gian này chị Mai không đi bán vé số được nhiều như trước kia. Ảnh: Thành Trung

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top