LD 200126: Bố mẹ qua đời, “anh trai khờ” kiếm tiền nuôi bà và các em

Gánh nặng chăm lo cho bà nội, hai em và trả nợ giúp bố mẹ đang đè nặng lên đôi vai của Hoàng Văn Thương. 
Ảnh: 
Hoàng Thảo
Gánh nặng chăm lo cho bà nội, hai em và trả nợ giúp bố mẹ đang đè nặng lên đôi vai của Hoàng Văn Thương. Ảnh: Hoàng Thảo
Gánh nặng chăm lo cho bà nội, hai em và trả nợ giúp bố mẹ đang đè nặng lên đôi vai của Hoàng Văn Thương. Ảnh: Hoàng Thảo
Lên top