LD 200119: Một gia đình có 3 người cùng bị ung thư máu

Sức khoẻ của vợ anh Nguyễn Bá Lộc đang rất yếu. 
Ảnh: GĐCC
Sức khoẻ của vợ anh Nguyễn Bá Lộc đang rất yếu. Ảnh: GĐCC
Sức khoẻ của vợ anh Nguyễn Bá Lộc đang rất yếu. Ảnh: GĐCC
Lên top