LD 200118: Tang thương một gia đình nghèo nơi xứ Lạng

Đại diện Đoàn xã Liên Hội chia buồn với gia đình bà Hà Thị Ngại. Ảnh: Trường Giang
Đại diện Đoàn xã Liên Hội chia buồn với gia đình bà Hà Thị Ngại. Ảnh: Trường Giang
Đại diện Đoàn xã Liên Hội chia buồn với gia đình bà Hà Thị Ngại. Ảnh: Trường Giang
Lên top