LD 200113: Mẹ già lay lắt nuôi các con và cháu bị bệnh

Điều bà Hà Thị Hảo lo lắng nhất lúc này là sức khoẻ và tương lai của đứa cháu ngoại đáng thương. Ảnh: 
Nghiêm Bình
Điều bà Hà Thị Hảo lo lắng nhất lúc này là sức khoẻ và tương lai của đứa cháu ngoại đáng thương. Ảnh: Nghiêm Bình
Điều bà Hà Thị Hảo lo lắng nhất lúc này là sức khoẻ và tương lai của đứa cháu ngoại đáng thương. Ảnh: Nghiêm Bình
Lên top