LD 200112: “Con đau đớn mà không kêu lên được...”

Bé Phạm Anh Huy đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái. Ảnh: GĐCC
Bé Phạm Anh Huy đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái. Ảnh: GĐCC
Bé Phạm Anh Huy đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh Yên Bái. Ảnh: GĐCC
Lên top