LD 200111: Bé gái 13 tháng tuổi bị bỏng thương tâm

Bé Đào Dạ Thảo ngặt đi vì 
đau đớn.          Ảnh: GĐCC
Bé Đào Dạ Thảo ngặt đi vì đau đớn. Ảnh: GĐCC
Bé Đào Dạ Thảo ngặt đi vì đau đớn. Ảnh: GĐCC
Lên top