LD 200107: Nỗi lòng của người mẹ suy thận mãn tính

Chị Đặng Thị Liễu lo sợ sẽ không thể chăm sóc cho con đến khi con trưởng thành. Ảnh: Thu Hiền
Chị Đặng Thị Liễu lo sợ sẽ không thể chăm sóc cho con đến khi con trưởng thành. Ảnh: Thu Hiền
Chị Đặng Thị Liễu lo sợ sẽ không thể chăm sóc cho con đến khi con trưởng thành. Ảnh: Thu Hiền
Lên top