LD 200101: Người đàn ông phải cắt bỏ tay, chân không có tiền đóng viện phí

Sau lần phẫu thuật đầu tiên, anh Tạ Công Hậu đã phải cắt bỏ hai cánh tay và một phần chân trái. 
Ảnh: Hoàng Uyên
Sau lần phẫu thuật đầu tiên, anh Tạ Công Hậu đã phải cắt bỏ hai cánh tay và một phần chân trái. Ảnh: Hoàng Uyên
Sau lần phẫu thuật đầu tiên, anh Tạ Công Hậu đã phải cắt bỏ hai cánh tay và một phần chân trái. Ảnh: Hoàng Uyên

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top