LD 200100: Tương lai mờ mịt của hai đứa trẻ mồ côi

Tương lai hai chị em Nguyễn Thị Thiện và Nguyễn Thị Thuý chưa biết sẽ ra sao. 
Ảnh: Nguyễn Toan
Tương lai hai chị em Nguyễn Thị Thiện và Nguyễn Thị Thuý chưa biết sẽ ra sao. Ảnh: Nguyễn Toan
Tương lai hai chị em Nguyễn Thị Thiện và Nguyễn Thị Thuý chưa biết sẽ ra sao. Ảnh: Nguyễn Toan
Lên top