LD 20002: Bé 2 tháng tuổi có nguy cơ cắt bỏ các đốt tay do không có tiền chữa

Bé Chang Thị Ly đang đối diện với nguy cơ phải cắt bỏ các đốt ngón tay vì gia đình không đủ điều kiện chữa trị cho bé. 
Ảnh: GĐCC
Bé Chang Thị Ly đang đối diện với nguy cơ phải cắt bỏ các đốt ngón tay vì gia đình không đủ điều kiện chữa trị cho bé. Ảnh: GĐCC
Bé Chang Thị Ly đang đối diện với nguy cơ phải cắt bỏ các đốt ngón tay vì gia đình không đủ điều kiện chữa trị cho bé. Ảnh: GĐCC

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top