LD 20001: Gia đình nghèo phải cầm cố sổ đỏ để chữa bệnh cho con

Cháu Nguyễn Đình Nghĩa bị ung thư hạch khi mới 3 tuổi. Ảnh: GĐCC
Cháu Nguyễn Đình Nghĩa bị ung thư hạch khi mới 3 tuổi. Ảnh: GĐCC
Cháu Nguyễn Đình Nghĩa bị ung thư hạch khi mới 3 tuổi. Ảnh: GĐCC
Lên top