Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

LD 1681: “Giúp em với, bố em khổ cực lắm rồi!”